Đăng Ký 4G Vinaphone Trọn Gói 12 Tháng - Chỉ Phải Trả Tiền 10 Tháng

Dịch vụ Data 3G - 4G Vinaphone

Gói 4G Vina 12 Tháng

BIG300 12 Tháng

 • Dung lượng: 36 GB / Tháng
 • Thời hạn: 12 Tháng
 • Giá cước: 2.520,000đ
(Hết data ngừng truy cập) Chi tiết

BIG200 12 Tháng

 • Dung lượng: 22 GB / Tháng
 • Thời hạn: 12 Tháng
 • Giá cước: 1.680.000đ
(Hết data ngừng truy cập) Chi tiết

BIG120 12 Tháng

 • Dung lượng: 12 GB / Tháng
 • Thời hạn: 12 Tháng
 • Giá cước: 1.008.000đ
(Hết data ngừng truy cập) Chi tiết

BIG90 12 Tháng

 • Dung lượng: 7 GB / Tháng
 • Thời hạn: 12 Tháng
 • Giá cước: 756.000đ
(Hết data ngừng truy cập) Chi tiết