Lưu trữ Gói Tích Hợp - Dịch Vụ 3G 4G Vinaphone

Dịch vụ Data 3G - 4G Vinaphone

Gói Tích Hợp

VD89 6 Tháng

 • Dung lượng: 60 GB / Tháng
 • Thời hạn: 6 Tháng
 • Giá cước: 445.000đ
(Nghe gọi miễn phí) Chi tiết

VD89 12 Tháng

 • Dung lượng: 60 GB / Tháng
 • Thời hạn: 12 Tháng
 • Giá cước: 890.000đ
(Nghe gọi miễn phí) Chi tiết

VD500

 • Dung lượng: 25 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 500.000đ
(Nghe gọi miễn phí) Chi tiết

VD450

 • Dung lượng: 18 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày
 • Giá cước: 450.000đ
(Nghe gọi miễn phí) Chi tiết