Lưu trữ Gói EZCom - Trang 2 trên 2 - Dịch Vụ 3G 4G Vinaphone

Dịch vụ Data 3G - 4G Vinaphone

Gói EZCom

EZ Max200

  • Dung lượng: 20 GB
  • Thời hạn: 30 Ngày
  • Giá cước: 200.000đ
Chi tiết

EZ Max100

  • Dung lượng: 9GB
  • Thời hạn: 30 Ngày
  • Giá cước: 100.000đ
Chi tiết

EZ Max

  • Dung lượng: 5GB
  • Thời hạn: 30 Ngày
  • Giá cước: 70.000đ
Chi tiết